Poonam Mahajan rebukes Adhir on 'Nirbala' comment
December 03, 2019  12:50
image
BJP MP Poonam Mahajan in Lok Sabha: "Yesterday all MPs stood together on the issue of rape and murder of a Telangana doctor. Kuch samay baad, jinke naam mein 'Dhir' hai aise Adhir Ranjanji ke apne dhir ka bandh phoot gaya. FM Nirmala Sitharaman par unhone jo tipani ki woh sabse bura hua. Nirbal toh aap hain dada (Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury) ki ek hi parivaar ki mahila ke liye aap khade hain and usi ke samaan aur suraksha ke liye lad rahe hain." 


« Back to LIVE

TOP STORIES